Průběh letu

1) Seznámení s motorovým padákovým kluzákem

2) Instruktáž před startem o průběhu a trase letu

3) Nasednutí a zapnutí bezpečnostních pásů

4) Připojení komunikačního systému

5) Start

6) Vlastní let

7) Dokumentace

8) Přistání

9) Zhodnocení průběhu letu.

10) Zpracování objednávek.